MADO Training en Advies

MADO Training & Advies is opgericht vanuit de filosofie dat veiligheidsopleidingen te allen tijde gericht moeten zijn op de daadwerkelijke werkomgeving en de daaraan gekoppelde risico’s en gevaren. Vanuit deze overtuiging trainen wij met voorkeur op locatie. Hieraan koppelen wij praktijkervaring opgedaan bij professionele hulpverleningsinstanties en overleggen met de opdrachtgever om zo naadloos mogelijk aan te sluiten op reeds bestaande procedures en protocollen.

Eén van de oprichters van MADO Training en Advies heeft jarenlang gewerkt bij de Zeehavenpolitie. In diverse functies waaronder die van kapitein, schipper, opleider en met het specialisme op het gebied van scheepsongevallen, arbeidsongevallen en grootschalige incidenten is de basis gelegd voor de expertise hoe te handelen bij calamiteiten en het creëren van veiligheidsbewustwording. Vanuit zijn functie is er een hoge mate van expertise ontstaan, ten aanzien van het de-escalerend communiceren alsmede het overbrengen van informatie in snel wisselende omstandigheden.

De andere oprichter van MADO Training en Advies is al geruime tijd werkzaam als projectleider. In deze hoedanigheid heeft hij relevante ervaring opgedaan in zowel de techniekbranche evenals binnen het ziekenhuiswezen. Hiernaast is hij al geruime tijd actief als instructeur bij de Reddingsbrigade. Mede hierdoor is er actuele expertise op het vlak van waterreddingen en het daarop volgende communicatie -en hulpverleningstraject.
 

Kiezen voor MADO Training & Advies betekent :

Ervaren instructeurs

Binnen MADO maken wij gebruik van opleiders, welke werkzaam zijn of zijn geweest bij de diverse professionele hulpdiensten. Hierdoor is er sprake van daadwerkelijke ervaring en kennis, welke wij gebruiken om zo realistisch mogelijk op te leiden en de cursisten te voorzien van de juiste bagage.

Praktijk gerichte wijze van opleiden

Met onze opleidingen wordt beoogd dat iedere cursist een zodanige praktische en theoretische vorming verwerft in termen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van het adequaat verlenen van levensreddende hulpverlening en de bestrijding van voorkomende calamiteiten. Door hiernaast de actuele kennis te gebruiken welke is opgedaan bij recente incidenten en calamiteiten, dragen wij bij aan het creëren van veiligheidsbewustwording onder onze cursisten.

Communicatie de sleutel tot een succesvolle organisatie

Goede communicatie creëert kansen en vergroot het bereik van de uitgedragen boodschap. Tijdens al onze opleidingen besteden wij aandacht aan het op een juiste wijze overbrengen van de boodschap. Iedere opleiding is anders, ook de wijze van communiceren is afhankelijk van hetgeen u wilt bereiken onder soms wisselende omstandigheden. Na het volgen van één van onze opleidingen bent u in staat om het geleerde effectief over te brengen op uw doelgroep.

Maatwerk opleidingen

Door onze maatwerk aanpak, zal de cursist na afronding van een opleiding in staat zijn tot het succesvol uitoefenen van hulpverleningstaken welke binnen de gehanteerde functies in uw branche  voorkomen. Kiest u voor één van onze persoonsgerichte opleidingen, dan zult u na afronding in staat zijn om uw kansen optimaal te benutten.