//

Archief voor de ‘Geen categorie’ Categorie:

Gevaarlijke stoffen op het werk

Vrijwel ieder bedrijf heeft met gevaarlijke stoffen te maken: van autobedrijf tot voedingsmiddelenindustrie, en van chemische industrie tot zorg- en ziekenhuiswezen.
Gevaarlijke stoffen kunnen schadelijk zijn voordat een mens de stof detecteert (ruiken, zien of voelen). De effecten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn niet altijd direct zichtbaar. Dit wil niet zeggen dat er geen schade is opgetreden aan de gezondheid, wellicht komen de effecten pas over tientallen jaren tot uiting. Dit noemen we de zogenaamde uitgestelde effecten over langere termijn.
Als werkgever is het niet alleen belangrijk om uw medewerkers hierin te adviseren en te beschermen, maar zelfs een wettelijk vereiste.

wat is arbobeleid en waar moet de werkgever voor zorgen?

Arbobeleid is alles wat uw werkgever doet om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Uw werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).
Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit: risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); ziekteverzuimbeleid; bedrijfshulpverlening (BHV); preventiemedewerker; periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Nieuwjaarswens

Wij wensen een ieder een gezond en gelukkig, maar bovenal een veilig 2018

2016: het aantal arbeidsongevallen gestegen

De Nederlandse werkvloer is relatief veilig. De kans dat een Nederlandse werknemer een ongeval krijgt is lager dan het EU-gemiddelde, en de kans op een dodelijk arbeidsongeval is hier zelfs het laagst. Tóch steeg het aantal arbeidsongevallen afgelopen jaar, zo blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW.
Meer weten? Kijk dan op de website van de Inspectie SZW.