MADO Training & Advies

 

MADO Training & Advies biedt u een totaaloplossing voor al uw vraagstukken rondom Arbo, veiligheid, preventie en trainingen. Met onze totaaloplossing heeft u voor een tal van veiligheids,- preventiemaatregelen,- keuringen en trainingen één partner. Een partner die u niet alleen voorziet van advies, maar ook juist ontzorgt, luistert en meedenkt met u om de processen te optimaliseren en kosten te reduceren.

MADO Training & Advies is opgericht vanuit de filosofie dat veiligheidsopleidingen te allen tijde gericht moeten zijn op de daadwerkelijke werkomgeving en de daaraan gekoppelde risico’s en gevaren. Vanuit deze overtuiging trainen wij met voorkeur op locatie. Hieraan koppelen wij praktijkervaring opgedaan bij professionele hulpverleningsinstanties en overleggen met de opdrachtgever om zo naadloos mogelijk aan te sluiten op reeds bestaande procedures en protocollen.

Kiezen voor MADO Training & Advies betekent :

 

Ervaren instructeurs

Binnen MADO maken wij gebruik van opleiders, welke werkzaam zijn of zijn geweest bij de diverse professionele hulpdiensten. Hierdoor is er sprake van daadwerkelijke ervaring en kennis, welke wij gebruiken om zo realistisch mogelijk op te leiden en de cursisten te voorzien van de juiste bagage.

Praktijk gerichte wijze van opleiden

Met onze opleidingen wordt beoogd dat iedere cursist een zodanige praktische en theoretische vorming verwerft in termen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van het adequaat verlenen van levensreddende hulpverlening en de bestrijding van voorkomende calamiteiten. Door hiernaast de actuele kennis te gebruiken welke is opgedaan bij recente incidenten en calamiteiten, dragen wij bij aan het creëren van veiligheidsbewustwording onder onze cursisten.

Communicatie de sleutel tot een succesvolle organisatie

Goede communicatie creëert kansen en vergroot het bereik van de uitgedragen boodschap. Tijdens al onze opleidingen besteden wij aandacht aan het op een juiste wijze overbrengen van de boodschap. Iedere opleiding is anders, ook de wijze van communiceren is afhankelijk van hetgeen u wilt bereiken onder soms wisselende omstandigheden. Na het volgen van één van onze opleidingen bent u in staat om het geleerde effectief over te brengen op uw doelgroep.

Maatwerk opleidingen en advies

Door onze maatwerk aanpak, zal de cursist na afronding van een opleiding in staat zijn tot het succesvol uitoefenen van hulpverleningstaken welke binnen de gehanteerde functies in uw branche  voorkomen. Kiest u voor één van onze persoonsgerichte opleidingen, dan zult u na afronding in staat zijn om uw kansen optimaal te benutten. Onze adviezen en ondersteuning zijn gericht op uw bedrijfstak.

Totaaloplossing Arbo & Veiligheid

MADO Training & Advies biedt u een totaaloplossing voor al uw vraagstukken rondom Arbo, veiligheid, preventie en trainingen. Met onze totaaloplossing heeft u voor een tal van veiligheids,- preventiemaatregelen,- keuringen en trainingen één partner. Een partner die u niet alleen voorziet van advies, maar ook juist ontzorgt, luistert en meedenkt met u om de processen te optimaliseren en kosten te reduceren.