//

Archief voor de ‘Geen categorie’ Categorie:

Bedrijfshulpverlening ( BHV ) in de zorg

Uit inspecties door de arbeidsinspectie blijkt dat in de zorgsector de BHV nog niet altijd goed geregeld is. In diverse zorginstellingen is de bezetting van de bedrijfshulpverlening in de weekenden en ’s nachts onvoldoende om patienten en clienten tijdig te evacueren. Daarnaast wordt er in onvoldoende mate geoefend met BHV-ers en overig personeel en zijn patienten, clienten en familieleden lang niet altijd op de hoogte hoe te handelen in geval van een calamiteit.
Allereerst is een helder overzicht van de restrisico’s vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) noodzakelijk. Wij helpen u graag om uw BHV organisatie op uw vraag af te stemmen.
Outlook voor Android downloaden<aka.ms/ghei36>

Veiligheid

Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen.

Elearny.nl – Binnenvaart

E-learny.nl is een samenwerking aangegaan met de binnenvaartblog. Wij verzorgen diverse maatwerk trainingen voor de binnenvaart.
binnenvaartvlog.nl/ts-teams/mado-training-advies/

Training Gevaarlijke stoffen

In bijna alle bedrijven wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen (schoonmaakmiddelen, kitten, verven), zonder dat de medewerkers hiervoor opgeleid zijn.
De Arbowetgeving verplicht werkgevers om hun medewerkers op te leiden, zodat de medewerkers veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen. In deze cursus komt u alles te weten over de veiligheidsaspecten van het werken met gevaarlijke stoffen o.a. soorten gevaarlijke stoffen, risico’s voor de medewerkers, preventieve maatregelen. Deze training is bedoeld voor iedereen die in het bedrijf met gevaarlijke stoffen te maken heeft en wordt afgesloten met een toets. Indien u slaagt voor de toets ontvangt u een certificaat.
www.elearny.nl/shop/instructie-gebaarlijke-stoffen/