Mogen wij u trainen?

 

MADO Trainingen & Advies is opgericht vanuit de filosofie dat veiligheidsopleidingen te allen tijde gericht moeten zijn op de daadwerkelijke werkomgeving en de daaraan gekoppelde risico’s en gevaren. Vanuit deze overtuiging trainen wij met voorkeur op locatie. Hieraan koppelen wij praktijkervaring opgedaan bij professionele hulpverleningsinstanties en overleggen met de opdrachtgever om zo naadloos mogelijk aan te sluiten op reeds bestaande procedures en protocollen.

BHV opleiding Binnenvaart -en Passagiersschepen

 

Veiligheid -en preventie opleidingen voor bedrijven

 

Communicatie en persoonsgerichte opleidingen

 
Een schipper kan tijdens het varen onwel worden. Kunt u vervolgens doelmatig Eerste hulp (EHBO) verlenen?Trainen van bedrijfshulpverlening (BHV) verrichten tijdens bedrijfs ongelukken inclusief communicatie met externe hulpverleners