Over ons

MADO Training & Advies is opgericht vanuit de filosofie dat veiligheidsopleidingen te allen tijde gericht moeten zijn op de daadwerkelijke werkomgeving en de daaraan gekoppelde risico’s en gevaren. Vanuit deze overtuiging trainen wij met voorkeur op locatie. Hieraan koppelen wij praktijkervaring opgedaan bij professionele hulpverleningsinstanties en overleggen met de opdrachtgever om zo naadloos mogelijk aan te sluiten op reeds bestaande procedures en protocollen.

Eén van de oprichters van MADO Training en Advies heeft jarenlang gewerkt bij de Zeehavenpolitie. In diverse functies waaronder die van kapitein, schipper, opleider en met het specialisme op het gebied van scheepsongevallen, arbeidsongevallen en grootschalige incidenten is de basis gelegd voor de expertise hoe te handelen bij calamiteiten en het creëren van veiligheidsbewustwording. Vanuit zijn functie is er een hoge mate van expertise ontstaan, ten aanzien van het de-escalerend communiceren alsmede het overbrengen van informatie in snel wisselende omstandigheden.

We werken samen met diverse professionals uit diverse branches :

  • diverse hulpdienst medewerkers
  • reddingsbrigade medewerkers
  • trainers en coaches in verschillende vakgebieden
  • hogere en midden veiligheidskundige
  • diverse gespecialiseerde technische partijen op het gebied van veiligheid
  • projectleiders uit diverse branches, waaronder binnenvaart, huisvestingtechniek, zorg -en ziekenhuiswezen

 

Mede hierdoor is er actuele expertise op het vlak van waterreddingen, technische vraagstukken en het daarop volgende veiligheid, communicatie -en hulpverleningstrajecten.